Privacy en cookies

Symfonieorkest Nijmegen verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt via de formulieren op deze site:

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • u op de hoogte houden van onze activiteiten als u zich abonneert op onze nieuwsbrief en/of donateur wordt;
  • verwerken van uw bestellingen en betalingen;
  • met u corresponderen over uw vragen en verzoeken.

Symfonieorkest Nijmegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft ingevoerd. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dat nodig is om uw eigen bestelling te verwerken.

Symfonieorkest Nijmegen gebruikt alleen functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Verder nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan.

Stuur voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw gegevens een email naar info@symfonieorkestnijmegen.nl.