Vriend worden

Het Symfonieorkest Nijmegen is in het culturele leven van Nijmegen en omgeving een begrip. Met een vaste complete bezetting van ± 60 leden, zo nodig aangevuld met gastspelers, kan een breed symfonisch repertoire worden gespeeld. De concerten in De Vereeniging en de Kerstconcerten in de Stevenskerk trekken altijd veel belangstelling. Voorts speelt het orkest, veelal op uitnodiging, bij herdenkingen en feestelijke bijeenkomsten in Nijmegen en werkt het mee aan koorconcerten in binnen- en buitenland. Het orkest streeft naar een hoog speelniveau. De audities zijn streng en selectief. Onder leiding van de chef-dirigent Frans-Aert Burghgraef en repetitoren wordt er frequent en intensief gerepeteerd. De gedrevenheid en speelvreugde van de musici is groot.

Concertreizen dragen bij tot de teamgeest, speelvreugde en ervaring. Vanaf 1980 zijn zulke reizen gemaakt naar Rome(1980), Salzburg(1988), Neuchâtel(1989), Wenen (1991), Praag (1993), Parijs (1995), Stockholm (1998), Oostenrijk (2002), Shanghai (2009/2010), Berlijn (2019) en Freiburg (2023).

De programmering is breed: van de klassieken tot de modernen, van Mozart tot Sjostakovitsj. Breed is ook de keuze van solisten: niet alleen gevestigde namen uit binnen- en buitenland, maar ook jong Nederlands talent.

Het Symfonieorkest Nijmegen heeft in het Rijk van Nijmegen een belangrijke plaats, en het wil die plaats behouden.
Voor dat alles is natuurlijk geld nodig. De gemeente geeft een subsidie. De orkestleden dragen bij met een contributie. Er zijn opbrengsten uit recettes. Er zijn particuliere donateurs. Het bedrijfsleven in de regio draagt bij met sponsorgelden.

Er is echter méér geld nodig. Allerlei kosten stijgen: zaalhuur, honoraria voor solisten, huur van bladmuziek, betaling van auteursrechten, enz. De stichting Vrienden van het Symfonieorkest Nijmegen stelt zich ten doel de naamsbekendheid van het orkest te vergroten en aanvullende inkomsten te verwerven, met name door fondswerving bij sponsors en donateurs.
Het donateurschap levert u bepaalde voordelen op:

  • u ontvangt een of meerdere kaarten voor het najaarsconcert
  • u wordt door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de gang van zaken in het orkest

U treedt toe tot de kring van “Vrienden van het Symfonieorkest Nijmegen”. U ontvangt nieuwsbrieven en één gratis toegangskaart per persoon voor het najaarsconcert in Concertgebouw de Vereeniging.

De jaarlijkse contributie bedraagt €37,50 (meer mag natuurlijk altijd). Voor €70 krijgt u jaarlijks twee vrijkaarten. U ontvangt steeds in het najaar een acceptgiro en wij verzoeken u dan de betreffende contributie over te willen maken naar rekening NL65 INGB 0000 3973 26 ten name van de Stichting Vrienden van het Symfonieorkest Nijmegen.

Aanmeldingsformulier donateur
* verpicht veld


Share