Mei 2014 Persbericht

logoerw_farbe_184Samenwerking binnen Euregio

Het Symfonieorkest Nijmegen voert in mei twee keer samen met Der Philharmonische Chor Duisburg Ein deutsches Requiem van Brahms uit. Het concert op 3 mei in Theater am Marientor in Duisburg doet recht aan de regionale betekenis van de  70-jarige bevrijding van Nijmegen en vormt tevens de opmaat naar de Dag van Europa op 9 mei waarop de Europese vrede en vrijheid gevierd wordt. Op 4 mei wordt hetzelfde concert in De Vereeniging in Nijmegen gespeeld.

Hoe is de samenwerking met Duitsland ontstaan?
Het Symfonieorkest Nijmegen heeft in 2012 contact gelegd met Der Philharmonische Chor Duisburg met de intentie gezamenlijk het concert na de Dodenherdenking in Nijmegen te verzorgen. Der Philharmonsche Chor Duisburg vatte de toenadering als een grote eer op. De voorzitter van het koor memoreerde dat het immers pas in 2012 was dat Bondspresident Joachim Gauck als eerste Duitser in Nederland was uitgenodigd om op bevrijdingsdag te spreken over het einde van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Toen het Stedelijk 4 en 5 mei Comité Nijmegen, dat de Dodenherdenking organiseert, toestemming gaf voor deze invulling, konden de voorbereidingen beginnen.

Intentie van de samenwerking
Het Symfonieorkest Nijmegen en Der Philharmonische Chor Duisburg hopen met deze samenwerking bij te dragen aan culturele verbindingen tussen Nijmegen en Duisburg. Maar vooral hopen ze dat het in de toekomst vanzelfsprekend zal zijn om onafhankelijkheid en vrijheid grensoverschrijdend en gezamenlijk te kunnen herdenken en vieren. Daar willen ze zich samen sterk voor maken!

De inzet van Euregio Rijn-Waal
De samenwerking is tot stand gekomen dankzij de inzet en steun van Euregio Rijn-Waal. Euregio ondersteunt grensoverschrijdende contacten op allerlei gebieden. Binnen de Euregio Rijn-Waal zijn veel verbindingen tussen de grootste gemeenten. Tussen Nijmegen en Duisburg bestaan vruchtbare contacten op bedrijfs-, economisch en bestuursniveau. In een verklaring in november 2013 uitten de burgemeesters van beide gemeenten de wens de betrekkingen ook op andere gebieden te intensiveren, onder meer op cultureel gebied.

foerderhinweis_deutschland-nederland__farbe__400

Share