GOOG – werving “Die Lustige Witwe” (19 & 20 december 2020)

Geachte orkestleden,

Ik ben algemeen bestuurslid van het Gelders Opera en Operette Gezelschap. Een amateurgezelschap maar dan wel met een semiprofessionele ambitie. We staan onder de bezielende leiding van dirigent Hans Lamers. We hebben door de jaren heen al vele mooie concerten en producties in de theaters mogen brengen en ook dit jaar willen we dit weer doen.

Op 19 en 20 december 2020 willen we de operette “Die Lustige Witwe” van componist Franz Lehar uit gaan voeren. Marc Krone zal binnen deze productie de regie op zich nemen en Werend Vrijlandt de productieleiding.

Ondertussen heeft de screening van de orkestpartituur plaatsgevonden en voor deze productie willen we graag gebruik maken van een kleine orkestsamenstelling (9 à 10 personen). Liefst heel goede amateurs en liefst ook mensen die het gewend zijn om solistisch te spelen in orkesten dan wel instrumentale ensembles.

De orkestsamenstelling zoals we die nu voor ogen hebben ziet er als volgt uit;

1 piano
1 fluit
1 fluit-piccolo
1 hobo
2 klarinetten
1 fagot
1 viool
1 cello
1 contrabas

Dat betekent dus dat we maar van een deel van uw orkestleden gebruik willen maken. We hebben eerder met het SON een productie gedaan. Onze dirigent Hans Lamers heeft vaker plezierig samengewerkt met het SON en uw dirigent en zou dit ook voor deze productie graag willen doen. We horen dan ook heel graag of dit tot de mogelijkheden behoort.

Wanneer dit tot de mogelijkheden behoort zouden we graag op korte termijn verdere afspraken maken over een verdere samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Wilma Engelage
Algemeen bestuurslid GOOG
wilmaengelage@hotmail.com
Telf 06-29276592

www.goog.nl

Share